söndag 29 september 2013

KOM OCH GÖR HIMLEN BLÅ

Ingen går alla år
Utan sin beskärda del sår
Ingen upplever bara sommar och vår
Nånting är sönder här
Någonting har fallit isär
Jag kan känna att tvivlen ligger och tär
Men det finns vägar som leder ut
Jag vet jag har vart där förut

Det händer att solen får nog
Och vägrar att lysa vår jord
Och täckande mörker tystar våra ord
Men även den mörkaste natt
Lär gryningen hinna ifatt
När allting känns svart
Ber jag jorden snurra sina varv ändå
Kom och gör himlen blå

Ingen har alla svar
Ingen vet vad man får ha kvar
Ovissheten kan ända allting som var
Men jag har byggt upp en egen tro
Jag har funnit en egen ro

Det händer att solen får nog...