söndag 29 september 2013

DET FINNS INGEN HIMMEL

Jag såg Gabriel stiga ned från skyn i natt
Han såg på mig med vemodig blick han talade så matt
Han sa hur ska jag kunna förklara
När ska ni någonsin förstå
Att vår herre vill inte vara
Något hinder för er två
Alla hans ord har tolkats fel i alla år


Det finns ingen himmel
Som ni måste vänta på
Det finns ingen avgrund
Som ni måste genomgå
Glöm alla förmaningar du hört så länge du minns
Himmelen på jorden är den enda som finns


Jag har plågats av alla ord om synd och skam
Och jag har lidit alla de kval som finns i herrens namn
Han sa vad herren vill ni ska göra
Och vad han vill ni ska förstå
Det är lätt att låta förgöra
Lätt att låta allt förgå
Alla hans ord har tolkats fel i alla år

Det finns ingen himmel...